Ez a weboldal a használhatóságának érdekében
sütiket (cookie-kat) használ.
Az oldal használatával elfogadod a sütik használatát!
Rendben

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A talalkahely.hu társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás), amely a Tagok részére az interneten keresztül érhető el. A Szolgáltatáson keresztül lehetővé válik, hogy a Tagok más, regisztrált Tagok adatlapjához hozzáférjenek. A Szolgáltatást a MANTEQUILLA Kft. (melyet az Egri Törvényszék Cégbírósága, Cg. 10-09-035795 számon tart nyilván; székhelye: 3000 Hatvan, Madách u. 10/A., adószáma: 25578290-1-10) biztosítja.

A Szolgáltatás a Tagok számára bizonyos szolgáltatások tekintetében ingyenesen, míg egyes meghatározott szolgáltatásokat visszterhesen érhetők el.

A jelen honlaphoz kapcsolódó Szolgáltatást kizárólag Tagok vehetik igénybe.

 

Taggá válás előtt (regisztrációt követően), kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi általános szerződési feltételeket, mivel jelen létrejövő szerződéses megállapodás alapját képezik. Amennyiben egyetért a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, kérjük, jelölje be a regisztrációs lap alján található négyzetet, amely a következőt jelenti: „A Tagsági Szolgáltatás használatára vonatkozó szerződési feltételeket elolvastam, azokat elfogadom és azokkal egyetértek.”

A négyzet bejelölése által kötve lesz az alábbi szerződéses feltételekhez, ezért amennyiben nem ért egyet az alábbi leírt feltételekkel, kérjük, ne regisztráljon Tagként.

Regisztrációra a lehető leghamarabb visszaigazolást küldünk a regisztráció során megadott e-mail címre, mely az ajánlat és jelen szerződés elfogadását is jelenti. Amennyiben regisztrációt az elküldéstől számított 48 órán belül nem kerül visszaigazolásra, úgy az ajánlati kötöttséged megszűnik.

 

Az alábbiakban olvasható a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó írásbeli Megállapodás szolgáltatójával, a MANTEQUILLA Kft.-vel ahhoz, hogy Tagként regisztráljon és igénybe vehesse a Szolgáltatást. Jelen Általános Szerződési Feltételekkel (a továbbiakban: ÁSZF), mely mindkét félre nézve kötelező elemeket tartalmaz.

A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.

 

1.      Meghatározások

1.1.   Jelen ÁSZF-ben az alábbi szavak a következő jelentéssel bírnak – hacsak a szövegkörnyezetből más nem következik:

1.1.1.    „Megállapodás” vagy „Szerződés”: A jelen honlapon létrejött, a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, jelen ÁSZF-ben foglalt előírásokat tartalmazó megállapodás.

1.1.2.    „Tag”: bármely személy, akinek tagságát elfogadtuk, és akinek a tagsága jelenleg fennáll, beleértve az érvényes előfizetéssel nem rendelkező Tagokat is.

1.1.3.    „Prémium Tag”: Azon Tagjaink, akik előfizetéssel rendelkeznek, Tagnak minősülnek.

1.1.4.    „Közzétenni”: bemutatni, kiállítani, küldeni, terjeszteni, közvetíteni, hozzáférhetővé tenni és/vagy kiadni bármely információt, adatot és/vagy bármely más, a Szolgáltatásra vonatkozó anyagot. A „közzétett” és a „közlés” kifejezések ennek megfelelően értelmezendők.

1.1.5.    „Adatlap”: az a lap, amely a Tagra vonatkozó adatokat, fényképeket és/vagy információkat tartalmazza.

1.1.6.    „Szolgáltatás”: a szolgáltatás, előfizetés esetén, melyet számodra biztosítunk, beleértve – nem kizárólagosan – a weboldal böngészését, a weboldalon keresztül történő kapcsolatteremtést más Tagokkal, és/vagy azt, hogy más Tagok kapcsolatba lépjenek veled, valamint azt, hogy információt tegyél közzé a weboldalon.

1.1.7.    „Felhasználó”: bármely személy, aki a weboldalt böngészi.

1.1.8.    „Mi”: jelenti a talalkahely.hu-t, illetve a szolgáltatást biztosító Mantequilla Kft.-t

1.1.9.    „Weboldal”: Weboldalunk a  https://www.talalkahely.hu URL, vagy bármely olyan más URL, melyet arra használunk, hogy a Szolgáltatást időről időre biztosítsuk.

1.1.10.     „Te”: azon személy, akinek a Szolgáltatásra vonatkozó tagfelvételi jelentkezését elfogadtuk.

2.      Belépés és regisztráció

2.1.   Jelen ÁSZF feltételek elfogadásával kijelented és szavatolsz a következőkért:

2.1.1.    A regisztráció időpontjában betöltötte 16. életévedet.

2.1.2.    Nem ítélték el személyhez fűződő jogok megsértésével kapcsolatos ügyben, vagy szexuális bűncselekmény elkövetéséért, valamint nem áll semmilyen büntető ítélet vagy határozat hatálya alatt.

2.1.3.    Tudomásul veszi, hogy regisztrációjával a Szolgáltató által működtetett társkereső honlaphoz tartozó adatbázisba regisztrálásra kerülsz.

3.      Alapvető rendelkezések

3.1.   Jelen megállapodási ajánlat, annak Ön által történő elfogadásával egy hatályos Szerződéssé válik közöttünk. A Szerződés magyar nyelven létrejött írásba foglalt szerződésnek minősül, azt irattározzuk elektronikusan és annak lezárását (regisztráció törlése) követő 5 évig őrizzük.

3.2.   Ezen feltételek - melyeket időről időre módosíthatnak - kizárnak közöttünk bármely egyéb megállapodást és szerződési feltételt, valamint tudomásul veszi, hogy jelen szerződési feltételekhez kötve van (a mindenkori hatályosnak).

3.3.   Jelen ÁSZF – a módosítások is – hatályon kívül helyeznek és felváltanak bármely, előzőleg Önnel közölt szerződéses feltételt.

3.4.   Fenntartjuk a jogot, hogy jelen szerződési feltételeket bármikor megváltoztassuk.

Jelen szerződési feltételek módosítása esetén, a frissített feltételeket haladéktalanul közzétesszük a Weboldal ÁSZF menüpontjában, és ezzel egyidejűleg erről értesítést küldünk e-mailben vagy a weboldalon közzétett felhívással kerül értesítésre a Tag.

3.5.   Az előzőek szerint módosított ÁSZF a közzétételtől számított 31. napon lép hatályba. Azáltal, hogy a módosított ÁSZF a hatálybalépését követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, elfogadja a módosított feltételeket, és a hatálybalépéstől kezdve a módosított Megállapodás kötelező érvényű lesz a Tagokra. Amennyiben a módosított Szerződési Feltételekkel nem ért egyet, jelen Megállapodást bármikor felmondhatja:

3.6.   Vállalja, hogy nem bízik meg semmilyen kijelentésben és/vagy garanciában, amelyeket nem Jelen szerződési feltételeknek megfelelően tettek.

3.7.   Fenntartjuk a felügyelet jogát, valamint a jogot arra, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott okokból eltávolítsunk bármely információt, fényképet és/vagy bármely más, általa közzétett anyagot.

3.8.   Fenntartjuk a tagfelvételi jelentkezések elutasításának, valamint a tagság megszüntetésének jogát.

3.9.   Fenntartjuk a Szolgáltatás megváltoztatásának jogát, ahogyan azt időről időre jogszabályváltozások, vagy alkalmazandó biztonsági előírások megkövetelhetik, feltéve hogy ezek nincsenek alapvetően káros hatással a Szolgáltatás minőségére.

3.10.             A Szolgáltatás és a Weboldal kizárólag természetes személy Tagok magáncélú felhasználására szolgál, és nem használható fel gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy bármely egyéb személyegyesülések nem válhatnak Tagokká, és a Szolgáltatást vagy a Weboldalt semmilyen célra nem használhatják fel. Ugyanígy, a Tagok sem használhatják fel a Szolgáltatást kereskedelmi-, reklám-, illetve egyéb üzleti célra, valamint harmadik személyek részére nem adhatnak ki ilyen célokra semmilyen adatot, melyhez a Szolgáltatáson keresztül jutottak hozzá. A Szolgáltatás vagy a Weboldal a Megállapodásban foglaltakkal ellentétes, jogellenes vagy jogosulatlan használata – beleértve a Tagok felhasználónevének és/vagy e-mail címének gyűjtését elektronikus vagy más formában, kéretlen e-mail üzenetek küldése, vagy linkek kapcsolását a Weboldalhoz - az eset kivizsgálását, a Megállapodás pénz-visszatérítés nélküli azonnali hatályú felmondását és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után, beleértve korlátozás nélkül a polgári és büntető peren kívüli és peres utat is.

3.11.             A jelen Megállapodásban foglaltak alapján a Tagok felelnek az általuk közzétett információért. Hamis, valamint jogsértő adatok közzététele a Megállapodás azonnali hatályú felmondását és a Tag kizárását vonja maga után. Mindazonáltal felhívjuk figyelmedet, hogy korlátozottan tudjuk ellenőrizni a minőséget, kompatibilitást vagy a Tagok biztonságát, továbbá bármely, a Weboldalon közzétett közlés igazságtartalmát, pontosságát vagy teljességét. Mivel nem minden esetben vizsgáljuk felül a Weboldalon található közléseket, annak tudatában kötöd meg jelen Megállapodást, hogy a többi Tagra vonatkozó információ, a jelen Szerződési feltételekben található tilalmak dacára pontatlan vagy megtévesztő lehet.

4.      Díj és díjfizetés

4.1.   A Szolgáltatás egy része csak díj fizetése ellenében vehető igénybe .

4.2.   A Szolgáltatások, valamint azok mindenkori előfizetési díjai a Weboldal „Előfizetés” menüpontja alatt találhatók, az említett oldalon található információk Jelen ÁSZF részét képezik. Az előfizetési díjak időről időre változhatnak. Az előfizetési díjak bármely növekedésének közzététele az „Előfizetés” lapon történik, és a közzététel napjától hatályos.

4.3.   Áraink a 2019. július 1-től érvényes Áfa-t tartalmazzák. A tévedésből hibásan feltüntetett díjakért felelősséget nem vállalunk.

4.4.   Meg kell fizetni minden, a Megállapodás alapján járó teljes díjat a Weboldalon található fizetési módozatok valamelyikén.

4.5.   Nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem nekünk felróható technikai problémákra vezethetők vissza.

4.6.   Az adatlap hibernálása az előfizetési szerződést nem módosítja, az előfizetés megújulásán (idején és módján), az előfizetési csomag lejáratán nem változtat.

4.7.  Az előfizetési díj azon hitelkártya, PayPal fiók terhére kerül kiszabásra, amelyet az eredeti jogügyletnél használtál.

5.      A Tag kötelezettségei

5.1.   A Tag:

5.1.1.         Véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni.

5.1.2.         Nem teheti közzé személyes adatait, úgymint teljes nevét, telefonszámát, lakcímét és/vagy e-mail címét vagy URL-jét az Adatlapon, sem egyéb olyan információt, mely által közvetlenül elérhetővé válik.

5.1.3.         Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé információt, képet vagy bármely más olyan anyagot, amely ellentétes bármely jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy bármely harmadik személy jogait sérti (beleértve többek között a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a személyiségi jogokat, így különös tekintettel mások névhez, képmáshoz fűződő jogainak, valamint emberi méltóságuknak, jó hírnevüknek, és a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a tiszteletben tartására). A Tag a regisztrációkor saját magáról készült felvételt jogosult feltölteni, mely elfogadható minőségű, és képszerkesztői effekteket nem használ. A fotók nem tartalmazhatnak feliratokat, melyek személyes adatokat tartalmaznak (pl telefonszám, e-mail cím, egyéb oldalakat hirdető url, stb.). A Tag kijelenti, hogy az általa a tagság időtartama alatt bármikor feltöltött képen rajta kívül látható személyek, vagy azok törvényes képviselői a felhasználáshoz hozzájárulásukat adták.

5.1.4.         Sem nyíltan, sem burkoltan nem használhatja a Szolgáltatást más weboldal, szolgáltatás és/vagy üzlet reklámozására, beleértve többek között személyes e-mail címek, URL-ek és/vagy más személyes telefonszámok közzétételét is az Adatlapon, valamint különösen nem ajánlhat fel vagy reklámozhat szexuális szolgáltatást.

5.1.5.         Sem nyíltan, sem burkoltan nem szerezhet a tagok közül új ügyfeleket, nem adhat vagy vehet termékeket és/vagy szolgáltatásokat a Szolgáltatás igénybevételével.

5.1.6.         Nem élhet vissza semmilyen módon a Szolgáltatással, vagy bármely, a Szolgáltatás útján közzétett információval.

5.1.7.         Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a Szolgáltatáson található információhoz, vagy bármely, a Szolgáltatást biztosító hálózathoz.

5.1.8.         Nem tehet közzé és/vagy másolhat le semmilyen módon információt vagy anyagot melyhez, mint szellemi termékekhez fűződő jogok mást illetnek, kivéve, ha előzetesen megszerezte a jogosult hozzájárulását.

5.1.9.         Nem másolhatja le sem egészében, sem részben a Weboldalon található információkat, adatokat (beleértve - nem kizárólagosan – más Tagok adatlapján található információkat is) a jelen Megállapodásban lefektetettektől eltérő célból.

5.1.10.     Nem küldhet körleveleket, spam-eket vagy egyéb nem a Szolgáltatás céljához való e-mailt más Tagoknak.

5.1.11.     Semmilyen módon nem adhatja át, ruházhatja át, oszthatja meg felhasználói jogosultságait és/vagy jogosíthat fel bármely harmadik személyt a szolgáltatás helyette történő használatára.

5.1.12.     Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy e-mailezhet más Tagnak olyan információt, képet és/vagy más anyagot, amely pornográf, fajgyűlölő, sértegető, rágalmazó, zaklató, megbotránkoztató, fenyegető tartalmú, becsületsértő és/vagy trágár. Büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a Weboldalon nem követ el a mindenkor hatályos Btk. szerint üldözendő bűncselekményt.

5.1.13.     Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy e-mailezhet más Tagnak olyan információt, képet és/vagy más anyagot, amely alkalmas arra, hogy más Tagok politikai és/vagy vallási meggyőződését sértse, illetve amelynek birtoklása, közzététele, továbbítása jogszabályba ütközik.

5.1.14.     Nem tölthet fel a Szolgáltatásra olyan anyagokat, amelyek vírust tartalmaznak, vagy szerzői jogi védelem alá esnek.

5.1.15.     Nem kísérelheti meg más Tagok e-mailjeit elfogni.

5.1.16.     Nem használhat olyan berendezést, szoftvert vagy programot, melyek megkísérelnek beavatkozni a Weboldal rendeltetésszerű használatába.

5.1.17.     A felhasználónak tilos többszörös regisztrációt létrehoznia a felhasználók megtévesztésének elkerülése végett.

5.2.   Amennyiben megsérti a fenti szabályok bármelyikét, úgy - a 7. fejezetben található rendelkezések alkalmazása tekintetében jogfenntartással élve - , jogot képezhetünk egyenleged zárolására, a kérdéses üzenetek, illetve tartalom automatikus törlésére, Adatlapját akár részben, akár egészben történő közzétételének meggátolására, és/vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférésének zárolására, a Szolgáltatásból való kizárása akár részben, akár egészben, időszakosan vagy véglegesen, kártérítés vagy bármely visszafizetés nélkül, az esetleges büntető-és/vagy polgári jogi következmények mellett.

6.      Adatlap

6.1.   Tudomással bír arról, hogy más Felhasználók Adatlapját megjeleníthetik. Elfogadja, hogy az adatlapjára feltöltött képek a küldött hírleveleken keresztül is hozzáférhetőek ugyanúgy, ahogyan a weboldalon is bárki által szabadon megtekinthetők.

6.2.   Amennyiben saját magáról bármely bizalmas vagy kényes információt közzéteszel és/vagy másnak kiad, azt kizárólag saját felelősségére teszi.

6.3.   Megjeleníthet más Tagok Adatlapját és adatait.

6.4.   Kifejezetten szavatolja, hogy az Ön által közzétett összes információ:

6.4.1.    hiteles, igaz, teljes, nem félrevezető, valamint

6.4.2.    vállalja, hogy azokat rendszeresen aktualizálja, így azok hitelesek, igazak, teljesek és nem félrevezetők maradnak más Tagok részére akkor is, ha helyzete számottevően megváltozik.  

6.5.   Fenntartjuk a jogot, hogy Adatlapot időről időre ellenőrizzük, módosítsuk és/vagy töröljük, ha az a jelen Megállapodás rendelkezései értelmében módosításra vagy törlésre szorul.

6.6.   Kizárólagos felelősséget vállal a Szolgáltatáson keresztül közzétett, és más tagok részére továbbított Adatlapja tartalmáért.

6.7.   A 7.6. pontban foglaltakból adódóan tudomással bír arról, hogy kizárólag a Tagok felelősek az általuk közzétett információkért. A Tagoknak kell biztosítaniuk, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és az ő személyükre vonatkoznak. A szándékosan és/vagy csalárd módon megadott hamis adatok jogi lépéseket vonhatnak maguk után, valamint a Megállapodás azonnali hatályú felmondásához vezethetnek. A Tagnak azonban ebben az esetben is köteles az általa még meg nem fizetett díjakat az igénybevett szolgáltatásokért megfizetni, díj-visszaigénylésre pedig nincs joga.

7.      A Tagság megszűnése

7.1.    Rendes felmondás

7.1.1.     Tagság megszüntetése felmondással:

A Prémium Tagnak nem minősülő Tagok tagságukat bármikor, bármely okból, azonnali hatállyal felmondhatják a Profilom menü - „Regisztráció törlése” lapon található linkre kattintva. Az ilyen Tagságot mi is bármikor, indoklás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatjuk. A jelen pont szerinti felmondás a 9.1. pont szerinti jogkövetkezményeket vonja maga után, és csak abban az esetben gyakorolható, ha nem minősülsz Prémium Tagnak, vagy Prémium Tagságod a felmondással egyidejűleg megszűnik.

7.2.   Rendkívüli felmondás

A rendkívüli felmondás alábbi esetei kizárólag a Prémium Tagok jogviszonyára vonatkoznak.

7.2.1.        A Tagokat megillető rendkívüli felmondási jog a 8.2.1.1./ Tagsága az innen elérhető (http://elállás nyilatkozat)Szolgáltatás felmondása” formanyomtatvány kitöltésével rendkívüli felmondással felmondhatja, amennyiben:

7.2.1.1.           Az általunk módosított és a Weboldalon közzétett szerződési feltételekkel nem ért egyet – mely felmondást a módosított Szerződési Feltételek hatálybalépéséig gyakorolhatja, vagy a Szolgáltatást nekünk felróhatóan legalább 3 napja nem nyújtjuk.

7.2.1.2.           Rendkívüli felmondását esetén Tagsága azonnali hatállyal megszűnik. A már előfizetett, de rendkívüli felmondás miatt igénybe nem vehető előfizetési időszakra vonatkozó – a teljesített – díj visszajár, a díj visszafizetésével kapcsolatos esetleges költségek minket terhelnek.

7.2.1.3.           Tagságát 8.2.1. pont szerinti, általad kezdeményezett rendkívüli felmondása csupán a 9.2. pont szerinti jogkövetkezményeket vonja maga után. Amennyiben tehát szándékod a Tagság felmondására is kiterjedne, ezt a Tagság rendkívüli felmondását követően, a 8.1.1. pontban leírtak szerint teheti meg.

7.2.2.     A Szolgáltatót megillető rendkívüli felmondási jog

7.2.2.1.           Amennyiben

7.2.2.1.1.                Tagként elmulasztja bármely fizetés esedékességének időpontját, Tagságát azonnali hatállyal felmondhatjuk (a 9.2. pont szerinti jogkövetkezmények mellett). A jelen pont szerinti felmondás az esedékes díjak megfizetése alól nem mentesít.

7.2.2.2.           Amennyiben:

7.2.2.2.1.                Megsérti jelen Megállapodás feltételeit vagy valamely jogszabály rendelkezéseit, legyen a szerződésszegés vagy jogszabályszegés akár egyszeri, akár folytatólagos; vagy

7.2.2.2.2.                Önhöz intézett felhívásunktól számított 3 napon belül elmulasztja biztosítani az elégséges információt ahhoz, hogy megállapíthassuk bármely, Ön által közzétett információ hitelességét és/vagy érvényességét, vagy amennyiben elmulasztja az olyan információ eltávolítását, amely sérti jogainkat vagy mások jogait, ez esetben fenntartjuk a jogot, hogy bármely, 8.2.2.3. pont szerinti jogunkat további értesítés, kötelezettség vagy bármely más kimentési lehetőség biztosítása nélkül gyakoroljuk.

7.2.2.3.           Amennyiben a 8.2.2.1.3 illetve a 8.2.2.2. pontokban meghatározott események bármelyike Önnel kapcsolatban bekövetkezik, jogunkban áll:

7.2.2.3.1.                azonnali hatállyal felmondani Tagságodat, azaz jelen Megállapodást és regisztrációdat törölni;

7.2.2.3.2.                azonnali hatállyal, figyelmeztetés nélkül felfüggeszteni és/vagy megszüntetni hozzáférését a Szolgáltatáshoz, általad feltöltött tartalmakat törölni és/vagy

7.2.2.3.3.                úgy rendelkezni, hogy valamennyi, általa teljesítendő pénzszolgáltatás azonnali hatállyal esedékessé és fizetendővé válik és követelhető,

7.2.2.3.4.                mindezek mellett pénz-visszafizetési kötelezettségünk nincs.

7.2.2.3.5.                A Tagokkal szemben gyakorolt, 8.2.2.3. pont szerinti rendkívüli felmondás a Tagsági jogviszonyt is azonnali hatállyal megszünteti (a 9.1. pont szerinti jogkövetkezmények beállnak).

7.3.   Adataid törlése iránti eljárás

7.3.1.     A 14.9. pont szerint bármikor jogodban áll nyilvántartott adatai törlését kérni tőlünk. Amennyiben:

7.3.1.1.           a 8.1.1. pont szerint bármikor gyakorolható, azonnali hatályú

7.4.   Felmondási jog

7.4.1.     Tagként 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Ha kéri, hogy a fenti felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szerződés teljesítése, akkor is jogosult vagy 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Ebben az esetben azonban, köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ezt úgy teheti meg, elállási/felmondási szándékodat tartalmazó egyértelmű nyilatkozatodat köteles vagy eljuttatni a hozzánk (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikén: cím : 3000 Hatvan, Madách u. 10/A.; e-mail: admin@talalkahely.hu

Elállása esetén a 9.1. pont szerinti jogkövetkezmények azonnali hatállyal beállnak. Továbbá haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatérítjük az általad kifizetett díjat, a díj visszautalásával felmerülő esetleges költségek bennünket terhelnek.

8.      A tagság és az előfizetés megszűnésének jogkövetkezményei

8.1.   A Tagság megszűnésekor adatlapja azonnal törlésre kerül, és valamennyi, jelen szerződésből eredő tagsági jogod azonnali hatállyal megszűnik.

8.2.   A tagsági jogviszony megszűnésekor a tagoknak-fizetési módozatuktól függően-az előfizetés automatikus megújítása szolgáltatást külön is fel kell mondaniuk. Az automatikus megújítás felmondásához szükséges technikai lépésekre a „Regisztráció törlése” oldalon minden Tagunkat részletesen figyelmeztetjük. Ezért jelen megállapodás elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben elmulasztja az automatikus megújítás felmondását, úgy a Szolgáltató – a fizetési módozattól függően – a következő előfizetési periódusra esedékes díjat is levonhatja. Az automatikus megújítás felmondásának elmaradásából eredő felelősség kizárólag a volt tagot terheli, az ilyen mulasztással kapcsolatban a Tagok Velünk szemben igényt nem támaszthatnak.

9.      Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogok és titkosság

9.1.   A Szolgáltatásra és a Weboldalra vonatkozó, valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő jog kizárólagos tulajdonunkat képezi.

9.2.   A Megállapodás elfogadásával nyilatkozik és szavatolja felénk, hogy az Adatlapodon található információt saját maga tette közzé, és az adatlap egyedüli alkotója.

9.3.   Vállalod, hogy titokban tartja és – a jelen Megállapodásban szándékolt célokat kivéve – nem használ fel semmilyen, a Szolgáltatásra vonatkozó információt, amelynek birtokába jutott, vagy amelyeket megtudhat – kivéve a köztudomású információt, vagy amely információ kiadását jogszabály írja elő.

9.4.   Megteszünk minden ésszerű erőfeszítést aziránt, hogy személyes adatait, úgymint vezetéknevét, e-mail címedét, telefonszámát titokban tartsuk, és vállaljuk, nem adunk ki ilyen információt – kivéve, ha az információ köztudomású, vagy kiadását jogszabály írja elő.

9.5.   A védjegyek, logók, grafikák, fényképek, animációk, videók és szövegek, amelyek a talalkahely.hu oldalon megjelennek, a MANTEQUILLA Kft. szellemi tulajdonát képezik, és nem többszörözhetők, nem használhatók, nem adhatók ki, nem terjeszthetők, nem képezhetik adásvétel tárgyát, és nem jeleníthetők meg kifejezett, előzetes, írásos engedélyünk nélkül.

9.6.   Az összes programnak és az abban szereplő tartalmaknak, anyagoknak, (akárcsak márka- és kereskedelmi neveknek) a használata kizárólag a jelen Megállapodásban megnevezett célokra megengedett.

10.  Szavatosság

10.1.        A Szolgáltatást jelenlegi formájában biztosítjuk számodra, és nem garantált, hogy a Szolgáltatás vagy annak bármely része meg fog felelni követelményeidnek, céljaidnak és/vagy elvárásaidnak. Mi csupán a Szolgáltatást biztosítjuk, nem pedig annak eredményességét, így nem felelünk azért, ha az előfizetés tartama alatt nem jön létre kapcsolatod más Tagokkal.

10.2.         Nem szavatolunk a Szolgáltatáson keresztül hozzáférhető információkért semmilyen formában.

10.3.        Nem vállalunk szavatosságot a Szolgáltatásban, annak eredményeiben, hozzáférhetőségében, és/vagy a háborítatlan használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a telefonhálózat vagy a vonalak, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail, vagy az Internet zsúfoltságából, nem megfelelő működéséből adódnak.

11.  A Szolgáltatás használata

11.1.         A Weboldal csupán egy fórum, amely arra szolgál, hogy a Tagok saját magukról információt tegyenek közzé, és hogy lehetővé tegye számára, hogy saját belátása szerint kapcsolatba lépjen más Tagokkal a Szolgáltatáson keresztül.

11.2.        Kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az információk, amelyeket más Tagok Adatlapjukon közzétesznek, csupán azt tükrözik, ahogyan ők saját magukat jellemzik. Javasoljuk, ne feltételezze, hogy bármely Adatlapon található információ szükségszerűen helyes és pontos.

11.3.        Nem ellenőrzünk le minden egyes Adatlapot a tekintetben, hogy azok helyesek és nem félrevezetők-e. Nem állítjuk vagy szavatoljuk, hogy az Adatlapokon szereplő információk helyesek, és nem vállalunk semmilyen kötelezettséget arra nézve, hogy ellenőrizzünk bármely információt, bármely Adatlapon.

11.4.        Mielőtt valamely Adatlapon található információra, vagy olyan információra hagyatkozva cselekedne, amelyhez a Szolgáltatáson keresztül jutott hozzá, javasoljuk – saját költségén – tegyen meg minden olyan erőfeszítést, melyről úgy gondolja, hogy szükségesek ahhoz, hogy megbizonyosodjon az információk igazságtartalmáról és helyességéről.

11.5.        Amennyiben a Szolgáltatáson keresztül bárkivel találkozót egyeztet, ezt saját kockázatára teszi. Javasoljuk, tegyen meg minden óvintézkedést, amelyet személyi biztonsága szempontjából szükségesnek ítél.

12.  Felelősségkorlátozás

12.1.         Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatás Ön Által és/vagy más Tagok által okozott hibáiért, vagy amely hibák okozásához bármely Tag hozzájárult. Ugyanígy nem vállalunk felelősséget azért, ha más Tagok számára hozzáférhetővé tett adataidat e Tagok rendeltetésellenesen használják fel.

12.2.        Nem vállalunk felelősséget annak következményeiért, hogyha bármely –utalt – pénzösszeg nem kerül teljes egészében megfizetésre az esedékességkor.

12.3.        Ha olyan hiba merül fel, melyért álláspontja szerint felelősséggel tartozunk, ésszerű lehetőséget kell adnia arra, hogy a hibát kijavítsuk, mielőtt a hiba saját maga általi kijavítása érdekében bármely költséget és/vagy kiadást vállalna. Ellenkező esetben nem tartozunk felelősséggel.

12.4.        Nem vállalunk felelősséget olyan követelésekért, melyek a Szolgáltatás használatából vagy abból adódtak, hogy megbíztál olyan információban és/vagy egyéb más anyagban, amely a Szolgáltatáson keresztül érhető el, vagy amelyet más Tagok juttattak el Önnek.

12.5.        Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás használatából adódóan más Felhasználók, és/vagy jogosulatlan személyek (hackerek) hozzáférnek és visszaélnek az Önre vonatkozó információkkal. Nem vállalunk felelősséget olyan visszaélésekért, melyeket más Tagok vagy engedély nélküli felhasználók követtek el az Önre vonatkozó olyan információival és/vagy más anyaggal kapcsolatban, amit Ön tettél közzé, vagy juttattál el más Tagok részére a Szolgáltatáson keresztül.

12.6.        Kötelessége csökkenteni minden kárt, sérülést, költséget és kiadást, melyek a fenti rendelkezések alapján érhetnek.

12.7.        A szerződésből fakadó esetleges felelősségünk esetén az általunk fizetendő kártérítés mértéke nem haladhatja meg annak az összegnek az ötszörösét, melyet a Szolgáltatásért fizettél jelen szerződés hatálya alatt.

12.8.        Felelősségünk jelen Megállapodásban szereplő kizárásai vagy korlátozásai nem vonatkoznak a felelősség azon eseteire, mely esetekben a felelősséget jogszabály alapján kizárni vagy korlátozni nem lehetséges.

12.9.        Jelen szerződés nem zárhatja ki vagy korlátozhatja a fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított azon jogaidat, amelyeket kizárni vagy korlátozni nem lehetséges.

12.10.    Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatás olyan késedelmes teljesítéséért és/vagy más hasonló problémákért, amiket észszerűen befolyásolni nem áll módunkban, beleértve – nem kizárólagosan – a vis majort, háborút, árvizeket, tűzesetet, munkaügyi vitákat, sztrájkokat, munkabeszüntetéseket, lázadásokat, polgári zavargásokat, rosszhiszemű károkozásokat, robbanásokat, kormányrendelkezéseket és hasonló eseményeket.

12.11.    Nem vállalunk felelősséget a Tagok valótlan állításaiért. Ezért is lényeges bizonyos elővigyázatossági lépéseket megtennie, mielőtt egy másik Taggal találkozna. Semmilyen felelősség nem terhel bennünket a weboldalon keresztül történő találkozókért a Tagok között, vagy olyan találkozókkal kapcsolatban, melyek a weboldal és annak szolgáltatásai kapcsán Tagok és nem-tagok között jönnek létre.

13.  Az információ felhasználása, adatkezelés

13.1.        Az adatok kezelője a MANTEQUILLA Kft. Az adatkezelés célját az adatkezelő határozza meg. Az Adatai kezelése az adatvédelmi szabályzatunkban megfogalmazott módon és feltételekkel történik. Adatvédelmi szabályzatunk bármikor elérhető a http://talalkahely.hu/adatvedelem/ oldalon. Kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat, mielőtt regisztrálja magát

Minthogy adatvédelmi szabályzatunk a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi, a regisztrációval nyilatkozik, hogy az abban foglalt feltételeket elfogadja.

Az Adatkezelő a következő cégeknek adja tovább az adatokat adatfeldolgozás céljából: az informatikai fejlesztéseket és karbantartást végző GREENCOMP Bt.

13.2.        A Weboldalra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikák készítésére használjuk fel és nem kerülnek összekapcsolásra a többi adattal. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t (sütit) helyeznek el felhasználóink számítógépén adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja hogy értesítést kapjon arról, ha a MANTEQUILLA Kft. cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja.

13.2.1.A sütik olyan szövegfájlok, amely vagy a számítógép memóriájába kerülnek ideiglenesen elhelyezésre („ülő-cookie”) vagy pedig a merevlemezen tárolódnak („permanens-cookie”). A cookie-kat nem programok kidolgozására vagy vírusok terjesztésére használjuk. Ellenkezőleg, cookie-k legfőbb célja, hogy külön, Rád szabott ajánlatokat készítsünk, és a szolgáltatás használatát a lehető legidőtakarékosabbá tegyük.

13.2.2.Akkor is használunk a sütiket, amikor a felhasználó szolgáltatásainkat külső reklámfelületen keresztül éri el.

13.2.3.A permanens sütiket arra használjuk, hogy a klikkeléseket nyomon kövessük, és hogy automatikusan megkülönböztessük, ha a felhasználó már részt vett ilyen körkérdésen, vagy a weboldalra felhelyezett info-jelentkezést vagy reklám-intézkedést látta – azért, hogy ezek az oldal legközelebbi meglátogatásakor ne jelenjenek meg újra.

13.2.4.MANTEQUILLA Kft. hirdetéseit külső szolgáltatók (köztük a Google) is megjelenítik. Ezek a külső szolgáltatók sütik segítségével tárolhatják a felhasználó korábbi látogatásait társaságunk webhelyein, és ez alapján jeleníthetnek meg minél relevánsabb hirdetéseket a felhasználónak.

A http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp oldalon bármikor letilthatod a külső szolgáltatók sütijeit.

13.3.        Adatai felvétele a regisztrációs adatlap kitöltésével történik. Regisztrációs adatai elküldése előtt lehetősége van az esetleges adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására. Regisztrációs ajánlat visszaigazolása és az aktiválási kód megküldése e-mail címére küldött üzenetben történik, ezért kérünk, valós e-mail címét adja meg.

Az adatkezelés célja: társkeresési szolgáltatás nyújtása és az ezzel kapcsolatos szerződéses jogaink és kötelezettségeink teljesítése, látogatottsági statisztikák készítése, valamint hogy a többi felhasználó minél többet tudjon meg, illetve hozzájárulása esetén marketing célú felhasználás, hírlevél küldés, közvetlen üzletszerzési célokra való felhasználás, valamint szintén ehhez való hozzájárulása esetén helymeghatározási adatok megjelenítése a többi felhasználó számára.

Megadott e-mail címedre a szolgáltatással összefüggő rendszerüzeneteket küldhetünk. Amennyiben a regisztrációs oldalon külön hozzájárult a hírlevelek küldéséhez, akkor az e-mail címedre hírleveleket is küldhetünk.

13.4.        A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A regisztrációs adatlapon ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azonban azt eredményezheti, hogy nem tudja magát sikeresen regisztrálni. A regisztrációs adatok addig maradnak a rendszerben, míg azok törlését nem kezdeményezi. A regisztrációs adatokat Adatlapodon bármikor módosíthatja. Tájékoztatunk, hogy a regisztrációs adatlap egyes nem kötelezően kitöltendő rovatai - azok önkéntes kitöltése esetén – különleges adatokat tartalmazhatnak. Ilyen esetekben ezen regisztrációs szabályzat elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül, és azt elektronikusan iktatjuk oly módon, hogy az később is hozzáférhető legyen. Azáltal, hogy kitöltöd a regisztrációs formanyomtatványt, hozzájárul személyes adatai feldolgozásához, beleértve – többek között – lakóhelyül szolgáló települést, életkorodat, családi állapotodat, nemzetiségedet, dohányzási és italfogyasztási szokásaidat, vallási és politikai elkötelezettségedet, személyiségedet, hobbijaidat, nemiségedet, érdeklődési köreidet és viselkedésedet. Hozzájárul továbbá, hogy Adatlapodat a Weboldalon elhelyezzük. Az adatkezelés céljának meghatározásán túlmenően minden egyéb adatkezelési döntési jogkört a MANTEQUILLA Kft. gyakorol.

13.5.        Adatbázisainkkal kapcsolatosan minden óvintézkedést megteszünk, hogy az Önre vonatkozó információkat biztonságos környezetben tároljuk. A regisztrált adatokhoz a Szolgáltató rendszergazdái, illetve bizonyos publikus adatokhoz a többi felhasználó, ill. a portál látogatói férhetnek hozzá.

13.6.        Jelen Megállapodás elfogadásával hozzájárul, hogy az önként megadott adatokat feldolgozzuk és törvény által meghatározott feldolgozott adatformában hirdetési tevékenységünk során felhasználjuk.

13.7.        A szerződések elektronikusan iktatásra kerülnek, azok az időbeli hatály alatt visszakereshetők.

13.8.        14.2. pontban megjelölt adatok automatikusan rögzülnek, a többi, személyedhez szorosabban köthető személyes adat megadásáról maga dönthet. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. Személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet. Kérésére tájékoztatást adunk az általunk kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a talalkahely.hu címen vagy az Ügyfélszolgálat menüpont alatt kérhető. Személyes adataidat magad helyesbítheted. Erre bejelentkezés után személyes adatlapján van lehetőség. Jogod van kérni adatai törlését is a 8.3. fejezetben meghatározott módon, vagy egyes szolgáltatásoknál és hírleveleknél a "leiratkozom" linkre kattintva. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a regisztrációjához kötődő minden adat. A személyes adatlapon megadott további - nem kötelezően kitöltendő - adatok törlése a személyes adatlap módosításával úgy lehetséges, hogy az adatokat az egyes adatbeviteli mezőkből kitörli.

13.9.        Amennyiben úgy érzi, hogy megsértettük személyes adatai védelméhez való jogodat, igényedet polgári bíróság előtt érvényesítheted, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogait és jogorvoslati lehetőségeidet, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

13.10.    Amennyiben az Alkalmazásban vagy a Weboldalon engedélyezi a Szolgáltatók számára a helymeghatározás funkciót, megjelenítsük. Amennyiben a helymeghatározás funkciót nem engedélyezi, úgy a Szolgáltatók a publikus lakóhely adataid alapján (település/kerület) az adott településen/kerületen belül véletlenszerűen jelenítik meg az aktuális pozícióját. A Szolgáltatás igénybe vétele ehhez történő hozzájárulásodnak minősül.

14.  Kártérítés

14.1.        Vállalja, hogy kártérítést fizet bármely kárért, eljárásért, elmaradt haszonért, veszteségért, díjért, kiadásért, költségért (beleértve a megemelkedett adminisztrációs költségeket és perköltségeket teljes kártalanítási alapon), követelésért, perért és bármely más kárért és/vagy tartozásért, melyet a Szolgáltatás általa történő használatából, az általad a Szolgáltatáson keresztül közzétett információkból és/vagy egyéb más anyagból, a szerződés bármely megsértéséből, bármely károkozó cselekményből, mulasztásból és/vagy jogszabályi kötelezettség megsértéséből adódóan szenvedünk el.

15.  Eljáró bíróság és alkalmazandó jog

15.1.        Jelen Megállapodás alkalmazására és értelmezésére a magyar jog irányadó. A Felek jelen szerződésükkel kikötik a Hatvani Járásbíróság kizárólagos illetékességét, hogy tárgyaljon bármely, jelen ÁSZF-el kapcsolatos jogvitát, beleértve korlátozás nélkül annak érvényességét, értelmezését, teljesítését, megszűnését és megszűnésének következményeit, mely kikötés nem érinti a fogyasztók számára törvény eltérést nem engedő rendelkezésében biztosított, más illetékességű bírósághoz fordulás lehetőségét.

16.  Panaszkezelés

16.1.        A vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszaidat a jelen ÁSZF-ben rögzített elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Panaszkezelésünk minden esetben térítésmentes.

16.2.        Írásbeli panasz

16.2.1.Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően megvizsgáljuk és vizsgálat eredményéről a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küldünk Igény esetén a vizsgálat eredményéről Szolgáltató elektronikus úton értesítünk. A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a vizsgáljuk meg, utasítjuk el, vagy orvosoljuk. Válaszlevelünkben kitérünk a panasz teljeskörű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látjuk el, melynek során egyszerű nyelvezetet használunk, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. Törekszünk arra, hogy válaszlevelünkben valamennyi kifogására érdemi választ adjunk.

16.2.2.Panasznyilvántartás

16.2.2.1.       A panaszkezelés során következő adatokat kezeljük

·      Nevét

·     Lakcímét illetve levelezési címét

·     Telefonszámát

·     értesítés módját

·     panasz leírása, oka

·     panasszal kapcsolatos igényét

·     a panasz alátámasztásához szükséges, a birtokában lévő dokumentumok másolatát

·     a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adatot.

A panaszkezelés során a benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat öt évig archiváljuk. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a leselejtezzük.

A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használjuk fel.

16.3.        Jogorvoslat

Amennyiben panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető.

Heves Megyei Békéltető Testület:

A szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben békéltető testülethez fordulhat

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1. Kapucsengő: 6.

Levelezési cím: HKIK mellett működő Békéltető Testület 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: +36 36 416-660/105 mellék - CSAK ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐBEN!!

Panaszának bejelentésének feltétele, hogy a panasz olyan szolgáltatásunkkal legyen kapcsolatos, amelyet nem ingyenesen, hanem ellenérték ellenében vett igénybe.

További feltétel, hogy az Európai Unió területén lakó, olyan uniós polgár legyél, aki szolgáltatásainkat nem Magyarország területéről veszed igénybe.

 

17.  Vegyes rendelkezések

17.1.        Jelen Megállapodás kizárólag közöttünk és közötted jött létre, harmadik személyek jelen megállapodás által nem szerezhetnek jogot, így harmadik személyek nem jogosultak a Megállapodás teljesítését kikényszeríteni. A Megállapodás létrejöttével harmadik személyek bármely, jelen Megállapodás végrehajtására vonatkozó joga az említett harmadik személy beleegyezésére való tekintet nélkül megszűnik.

17.2.        Nem engedményezheted harmadik személyre a Megállapodást, vagy bármely, a Szolgáltatásra vonatkozó jogodat. Ugyanakkor nekünk jogunkban áll átruházni a Szolgáltatásra vonatkozó, Jelen Megállapodásból származó bármely jogunkat és kötelezettségünket. Amennyiben választásunk szerint jogaink harmadik személyre szállnak, szabadulunk a jelen Megállapodásból adódó összes felelősség alól.

17.3.        Amennyiben észleli, hogy a weboldalon közzétett valamely tartalom sérti szellemi alkotásaidhoz fűződő jogait, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatoddal hozhatod a jogsértést tudomásunkra, valamint kérheted, hogy a jogsértő tartalmat távolítsuk el. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, nevedet, lakcímét illetve székhelyét, telefonszámát és e-mail címét.

17.4.         Nem jelenti a szerződésszegés jóváhagyását vagy nem ad alapot egyéb más szerződésszegésre, hogyha nem lépünk fel haladéktalanul esetleges szerződésszegő magatartása ellen.

17.5.        Jelen dokumentum tartalmazza mint Felek között létrejött teljes megállapodást. Ha valamely illetékes hatóság jelen Megállapodás bármely rendelkezését akár részben, akár egészében érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartja, az érintett rendelkezés fennmaradó része, továbbá a Megállapodás további rendelkezései érintetlenül hatályban és érvényben maradnak.

17.6.        Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszaidat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) felé teheti meg.

 

Az alábbi postacímen érhetsz el minket (esetleges, jelen szerződéssel kapcsolatos kifogásaidról is az alábbi címen értesíthetsz bennünket): MANTEQUILLA Kft. E-mail címünk: admin@talalkahely.hu